UROCZYSTOŚĆ NADANIA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AKADEMII TEATRALNEJ PROF. RICHARDOWI SCHECHNEROWI

Senat AT przyznał tę godność akademicką po raz pierwszy w historii

16 października podczas uroczystego posiedzenia Senatu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w sali Teatru Collegium Nobilium odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Richardowi Schechnerowi.

Senat AT przyznał tę godność akademicką po raz pierwszy w historii uczelni, podejmując odpowiednią uchwałę z inicjatywy dziekana Wydziału Wiedzy o Teatrze.

Richard Schechner to wybitny amerykański praktyk i teoretyk teatru. W latach 60. i 70. zdobył sławę jako założyciel legendarnej nowojorskiej formacji The Performance Group i reżyser jej przełomowych przedstawień (m.in. „Commune”, „Dionysus in 69”, „The Tooth of Crime”, „Cops”). Od kilku dekad redaktor „The Drama Review”, najważniejszego pisma teatrologicznego na świecie. Współtwórca performatyki, nowej dziedziny akademickiej, łączącej osiągnięcia teatrologii z inspiracjami z kręgu antropologii kultury, socjologii, kulturoznawstwa, filozofii. Autor ważnych książek, m.in. „Environmental Theater”, „The End of Humanism”, „Between Theater and Anthropology”, „Performance Theory”, „Przyszłość rytuału”, „Performatyka: Wstęp”. Jeden z najbardziej zasłużonych propagatorów twórczości Jerzego Grotowskiego.

Współorganizatorem wizyty prof. Richarda Schechnera w Polsce jest Instytut Adama Mickiewicza.