Zespół

KIEROWNIK PRODUKCJI

Agnieszka Zajk-Tworkowska

KIEROWNIK PIONU OBSŁUGI SCENY

Piotr Nowak

REALIZACJA DŹWIĘKU

Andrzej Betcher
Paweł Płodziszewski
Józef Knapik

Miłosz Smyl
Adam Witeska
Jakub Zaczkowski
Aleksander Kaźmierczak

REALIZACJA OŚWIETLENIA

Jacek Karasiński
Maciej Kaszyński
Piotr Kowalski
Ryszard Runo
Mirosław Rupp
Janusz Brodacki
Krzysztof Gostkowski

 

BRYGADZISTA OBSŁUGI SCENY

Paweł Stefaniak

 

OBSŁUGA SCENY I BUDOWA DEKORACJI

Ireneusz Andrzejuk
Krzysztof Iwański
Sławomir Niesłuchowski
Paweł Nowak
Sławomir Całka

 

PRACOWNIA MULTIMEDIALNA

Marcin Almert
Michał Mazurek

Zuzanna Mazurek
Konrad Miąsek

 

PRACOWNIA TAPICERSKA

Marian Kluczyk

PRACOWNIA ŚLUSARSKA

Jan Caban
Adam Nowakowski

PRACOWNIA STOLARSKA

Grzegorz Kanclerz
Paweł Nowak

CHARAKTERYZACJA

Sandra Nowak

GARDEROBIANA

Jolanta Guzak

KOORDYNACJA PRACY ARTYSTYCZNEJ

Agnieszka Sadowska

PROMOCJA I PUBLIC RELATIONS

Monika Zagawa

REDAKCJA PROGRAMÓW SPEKTAKLI

Agata Zdziebłowska

BIURO OBSŁUGI WIDZA

Monika Przespolewska

KASA TEATRU

Samanta Daszkowska