Zespół

KIEROWNIK PIONU OBSŁUGI SCENY

Piotr Nowak

REALIZACJA DŹWIĘKU

Andrzej Betcher
Paweł Płodziszewski
Miłosz Smyl
Adam Witeska
Jakub Zaczkowski

REALIZACJA OŚWIETLENIA

Jacek Karasiński
Maciej Kaszyński
Piotr Kowalski
Ryszard Runo
Mirosław Rupp
Paweł Wilewski

BRYGADZISTA OBSŁUGI SCENY

Paweł Stefaniak

OBSŁUGA SCENY I BUDOWA DEKORACJI

Ireneusz Andrzejuk
Krzysztof Iwański
Sławomir Niesłuchowski
Paweł Nowak
Sławomir Śmigielski

PRACOWNIA MULTIMEDIALNA

Marcin Almert
Kanrad Miąsek
Kamil Polański

 

PRACOWNIA TAPICERSKA

Marian Kluczyk

PRACOWNIA ŚLUSARSKA

Jan Caban
Adam Nowakowski

PRACOWNIA STOLARSKA

Tadeusz Giller
Paweł Nowak

CHARAKTERYZACJA

Sandra Nowak

GARDEROBIANA

Jolanta Guzak

KOORDYNACJA PRACY ARTYSTYCZNEJ

Anna Lewandowska

PROMOCJA

Katarzyna Szubińska
Łukasz Borkowski

PUBLIC RELATIONS

Monika Zagawa

BIURO OBSŁUGI WIDZA

Izabela Stolarska