Bilety

Normalny – 40 zł
Ulgowy – 30 zł
Wejściówka – 20 zł

Bilety ulgowe przysługują:
a) studentom, młodzieży szkolnej, emerytom, rencistom, członkom ZASP
b) grupom zorganizowanym, nie mniejszym jednak niż 15 osobowe na jedno przedstawienie

Uprawnienia do biletów ulgowych będą sprawdzane przy wejściu na widownię.

Z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 nie sprzedajemy wejściówek na spektakle.

Spóźnieni widzowie nie zostaną wpuszczeni na widownię.

Teatr Collegium Nobilium zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.