Seminarium „ADAPTACJA TEATRALNA I FILMOWA W ŚWIETLE PRAWA AUTORSKIEGO”

Promocja podręcznika dramaturgicznego pt. „Adaptacja. Skrzynka z narzędziami” Marty Miłoszewskiej

Seminarium ADAPTACJA TEATRALNA I FILMOWA W ŚWIETLE PRAWA AUTORSKIEGO poprowadzą prawniczka, specjalistka prawa autorskiego dr Iga Bałos oraz reżyserka i scenarzystka dr Marta Miłoszewska. Tematem seminarium będą zagadnienia prawne związane z adaptowaniem prozy i innych dzieł niedramatycznych. Prowadzące na przykładach omówią kwestie, z którymi mierzą się zarówno autorzy adaptowani, jak i autorzy adaptacji.

Poruszone zostaną następujące zagadnienia:
– adaptacja w świetle przepisów ustawy o prawie autorskim,
– dzieło oryginalne i kiedy potrzebna jest zgoda autora,
– dzieło zależne – jakie są warunki stworzenia i eksploatowania dzieła zależnego, którym jest adaptacja,
– jak zastrzec interesy autora dzieła oryginalnego,
– jak zastrzec interesy autora dzieła zależnego,
– jakie są prawa i obowiązki autora dzieła zależnego względem autora oryginału, w tym kwestia nadużyć,
– kiedy autor oryginału może cofnąć zgodę do wykonywania dzieła zależnego,
– kwestie, które warto rozstrzygnąć przed przystąpieniem do pracy i które warto uregulować umową.

W trakcie seminarium będzie przewidziany czas na pytania uczestników.

TERMIN: 25.11.2017, g. 11
MIEJSCE: Akademia Teatralna, Sala im. J. Kreczmara, ul. Miodowa 22/24 w Warszawie

Zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o zapisy: tel. 22 635 99 39, e-mail: rezerwacja.tcn@at.edu.pl

UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST DARMOWY

Spotkanie związane jest z promocją podręcznika dramaturgicznego pt. „Adaptacja. Skrzynka z narzędziami” Marty Miłoszewskiej.
W trakcie spotkania będzie możliwość kupna książki.

Marta Miłoszewska – reżyserka. Absolwentka Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutowała w TR Warszawa w 2004 roku przedstawieniem Patty Diphusa wg Pedra Almodóvara. Współpracowała z wieloma teatrami, specjalizuje się w teatralnych adaptacjach literatury współczesnej, od komiksu, przez felietony, po beletrystykę. Jest także reżyserką filmów krótkometrażowych i słuchowisk, współtworzyła Grupę Artystyczną Teraz Poliż, jedyny profesjonalny teatr kobiecy w Polsce. Sekretarz Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych. Prodziekan Wydziału Reżyserii w warszawskiej Akademii Teatralnej, gdzie prowadzi seminarium reżyserskie oraz zajęcia poświęcone heurystyce i adaptacji. Autorka podręcznika dramaturgicznego poświęconego adaptacji pt. „Adaptacja. Skrzynka z narzędziami”.

 

Iga Bałos – prawnik specjalizujący się w ochronie własności intelektualnej, doktor nauk prawnych i wykładowca, autorka książki „Prawo dla filmowców”. Jako praktyk prowadzi sprawy prawno-autorskie jednego z krakowskich domów produkcyjnych, zajmuje się także umowami z zakresu adaptacji dzieł literackich do scenariuszy filmowych. Prowadzi zajęcia dla studentów organizacji produkcji filmowej (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego) oraz różnych kierunków filmowych (AMA Film Academy Kraków). Jest autorką bloga www.sPRAWNAEDUKACJA.pl, gdzie pisze w bardzo nieakademicki sposób o problemach prawnych, związanych z szeroko pojętą produkcją audiowizualną.