Nowe wyposażenie

W roku 2016 Akademia Teatralna uzupełniła i unowocześniła system akustyczny w TCN, jak również zakupiła wysokiej klasy projektor laserowy, kamery HD oraz instrument cyfrowy – zakupy te dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia do Teatru Collegium Nobilium – działanie na rzecz utrzymania oraz podniesienia jakości kształcenia”.

logo_mkidn_01_cmyk