Listopadowy repertuar TCN

Listopad w Teatrze Collegium Nobilium:

7 XI godz. 19.00 BARBARZYŃCY – premiera – Teatr Collegium Nobilium, wstęp z zaproszeniami

8 XI godz. 19.00 BARBARZYŃCY – Teatr Collegium Nobilium

9 XI godz. 19.00 BARBARZYŃCY – Teatr Collegium Nobilium

10 XI godz. 19.00 BARBARZYŃCY – Teatr Collegium Nobilium

12 XI godz. 19.00 BARBARZYŃCY – Teatr Collegium Nobilium

14 XI godz. 19.00 ON I ONA – premiera – sala baletowa AT

14 XI godz. 19.00 POLOWANIE NA ŁOSIA – Teatr Collegium Nobilium

15 XI godz. 19.00 ON I ONA – sala baletowa AT

15 XI godz. 19.00 POLOWANIE NA ŁOSIA – Teatr Collegium Nobilium

16 XI godz. 18.00 POLOWANIE NA ŁOSIA – Teatr Collegium Nobilium

17 XI godz. 19.00 POLOWANIE NA ŁOSIA – Teatr Collegium Nobilium

18 XI godz. 19.00 EVVIVA L’ARTE: Agnieszka Odorowicz i Maria Seweryn Kultura i finanse, Teatr Collegium Nobilium, wstęp wolny  Z przyczyn niezależnych od organizatorów spotkanie odbędzie się w innym terminie. Przepraszamy.

25 XI godz. 21.00 KWIATY WE WŁOSACH – premiera – Teatr Collegium Nobilium

26 XI godz. 19.00 ZA CHWILĘ. CZTERY SPOSOBY NA ŻYCIE I JEDEN NA ŚMIERĆ – Sala im. Jana Kreczmara

27 XI godz. 19.00 ZA CHWILĘ. CZTERY SPOSOBY NA ŻYCIE I JEDEN NA ŚMIERĆ – Sala im. Jana Kreczmara

28 XI godz. 19.00 ZA CHWILĘ. CZTERY SPOSOBY NA ŻYCIE I JEDEN NA ŚMIERĆ – Sala im. Jana Kreczmara

29 XI godz. 19.00 ZA CHWILĘ. CZTERY SPOSOBY NA ŻYCIE I JEDEN NA ŚMIERĆ – Sala im. Jana Kreczmara

BILETY:

30 zł (normalny), 20 zł (ulgowy)
online: www.bilety.at.edu.pl
Rezerwacja:
rezerwacja.tcn@at.edu.pl
tel. 22 635 99 39