W drodze do baśni
festiwal iTSelF

Główny temat przedstawienia opartego na dramacie Ołeksandra Ołesia W drodze do baśni (1908) to złożona relacja pomiędzy liderem a podwładnymi. Każda ze stron potrzebuje się wzajemnie, żeby przetrwać. Tego typu układ wydaje się być nie do zastąpienia. Jakie są konsekwencje tych uzupełniających się sprzeczności? Kto ostatecznie posiada większą władzę? Ceną za osiągnięcie mierzonych wysoko celów są asceza i poświęcenie bohatera, który wybrał dla siebie rolę przodownika.

Więcej informacji: www.festiwa.at.edu.pl