SZKOŁA ŻON, Molier
pod kierunkiem mgr. Macieja Wierzbickiego
DOBRY WIECZÓR W AT

Egzamin studentów II roku kierunku aktorstwo pod kierunkiem mgr. Macieja Wierzbickiego

 

Obsada:
Maria Kozłowska
Magdalena Sildatk
Helena Urbańska
Emilia Walus
Paweł Brzeszcz
Nikodem Księżak
Ignacy Liss
Filip Orliński
Nikodem Rozbicki
Adam Stępnicki
Mikołaj Śliwa