PIJANI

PIJANI
Iwan Wyrypajew
tłumaczenie:
Agnieszka Lubomira Piotrowska

Egzamin z „Pracy nad rolą”
pod opieką Cezarego Kosińskiego

Czas trwania: 75 min.

Występują studenci III roku Aktorstwa Dramatycznego:
Anna Lemieszek,
Sonia Mietielica,
Martyna Byczkowska,
Vova Makowskyi,
Marcin Stępniak,
Michał Klawiter,
Maciej Babicz,
Karolina Charkiewicz,
oraz
Piotr Sędkowski (gościnnie – erasmus)

Egzamin III roku Wydziału Aktorskiego z przedmiotu Praca nad rolą jest pokazem scen z dramatu Iwana Wyrypajewa „Pijani”. Mimo iż wybrane sceny składają się na niemal cały tekst dramatu, dramaturgicznie nie stanowią całości. Niektórzy studenci grają dwie różne postaci, innym razem dwóch studentów w różnych scenach odtwarza jedną postać. Tematem kluczowym w ramach prowadzonych zajęć było uzyskanie efektu autentyzmu i żywości zdarzeń scenicznych. W tym celu główny nacisk położyliśmy na pogłębienie poruszanych przez autora tematów i poszukiwanie bliskich bohaterom stanów emocjonalnych. Świadomie pominęliśmy aspekt budowania różnej od aktora postaci. Raczej próbowaliśmy „zbliżyć” postać do siebie poprzez wchłonięcie jej rozterek, uniesień, czy pragnień. Skupienie, gotowość, elastyczność, to słowa klucze w naszej drodze do uzyskania oczekiwanego efektu.

Czarek Kosiński