# musical oryginalny
reż. Aaron Thielen

[English below]

 

Aaron Thielen i Ryan T. Nelson, założyciele Broadway Across Borders, stworzyli nowy, napisany i wykonywany po polsku musical #. Broadway Across Borders zachęcił trzydzieści pięć polskich studentek i studentów do kreatywności i sprawczości podczas pisania, tworzenia i wykonywania własnych, unikalnych utworów. Młoda obsada tego oryginalnego musicalu reprezentuje trzy różne szkoły artystyczne.

W musicalu # wezmą udział studenci i studentki trzech polskich uczelni artystycznych: Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Studentki i studenci byli wspierani przez artystów młodego pokolenia, którzy brali udział w poprzednich projektach Broadway Across Borders: Agę Ozon, Adriana Kierońskiego i Gosię Lipkę, którzy napisali muzykę i teksty oraz Łukasza Czyża, który pełni rolę asystenta reżysera.

 

Punktem wyjścia dla pracy były tematy aktualne i ważne dla młodych osób w Polsce, dla nich także powstaje ten niezwykły spektakl.

Światowa premiera i jedyny pokaz musicalu odbędzie się 16.06.2023 o godzinie 19:00 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi.

 

___

Broadway Across Borders z siedzibą w Chicago to organizacja realizująca projekty wymiany artystycznej łączące artystów teatru muzycznego w krajach takich jak Bośnia i Hercegowina, Polska, Serbia, Niemcy i Stany Zjednoczone. Pierwsze dwa projekty odbyły się w Bośni i Hercegowinie we współpracy z Ambasadą USA w Sarajewie. Tak narodził się BiH Broadway. Podczas pandemii BaB współpracowało z młodymi artystami z wielu krajów, aby stworzyć pierwszą międzynarodową wirtualną produkcję broadwayowskiego hitu Spring Awakening, a także dwa oryginalne dziesięciominutowe musicale.

Aaron Thielen od trzech dekad pracuje jako aktor, reżyser, choreograf oraz scenarzysta teatralny, przez siedemnaście lat pełnił funkcję dyrektora artystycznego Marriott Theatre w Chicago, skupiając się na tworzeniu premier oryginalnych musicali. Ryan T. Nelson jest profesorem teatru muzycznego na Northwestern University. Nadzoruje produkcje musicalowe w Wirtz Center for the Performing Arts, jest także dyrektorem muzycznym Marriott Theatre w Chicago.

 

___

Elizabeth Blumenthal, zastępczyni attaché ds. kultury w Ambasadzie USA w Warszawie powiedziała: Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki jest zachwycona mogąc łączyć tych utalentowanych młodych polskich artystów z amerykańskimi profesjonalistami z Broadway Across Borders we wspólnych poszukiwaniach sposobów w jaki teatr muzyczny może badać problemy społeczne. Czekamy z ciekawością, by zobaczyć co razem stworzą.

 

_______________________________________________________________________________

Aaron Thielen and Ryan T. Nelson, the founders of Broadway Across Borders, have helped facilitate the creation of a new, all-Polish written, created, and performed musical called # – an original Polish musical. Broadway Across Borders supported and encouraged thirty-five Polish students’ creativity and entrepreneurial spirit as they wrote, created, and performed their own solely-unique work. These emerging artists represent three different Polish art schools.

Students of the three arts schools will take part in this unique project, including The Aleksander Zelwerowicz Theatre Academy in Warsaw, The Ignacy Jan Paderewski Music Academy in Poznań and The Grażyna and Kiejstut Bacewicz Music Academy in Łódź. Students were mentored by Broadway Across Borders alumni, recognized artists of the young generation: Aga Ozon, Adrian Kieroński and Gosia Lipka, who wrote the music and lyrics and Łukasz Czyż, who assisted the directors.

 

The starting point for the creative work and preparation of the repertoire are the themes and issues important to young people in Poland.

The world premiere of the original musical consisting of new songs created during the project will take place on June 16th at the Concert Hall of the Music Academy in Łódź.

 

___

Broadway Across Borders is a Chicago-based organization that implements art exchange projects connecting musical theatre artists in countries such as Bosnia and Herzegovina, Poland, Serbia, Germany and the United States. Their first two projects took place in Bosnia and Herzegovina where they worked with the U.S. Embassy in Sarajevo. This is how BiH Broadway was born. During the pandemic, they worked with young artists from multiple countries to create the first international virtual production of the Broadway hit Spring Awakening, as well as two original ten-minute musicals. Now the U.S. Embassy in Warsaw has invited these American artists to work with the talented students here in Poland.

For the past 30 years Aaron Thielen has been working professionally as an actor, director, choreographer, writer, and for the past 17 years the Artistic Director at the Marriott Theatre in Chicago IL, that focuses on producing, creating, and developing musicals. Dr Ryan T. Nelson is an Associate Professor of Instruction in Music Theatre at Northwestern University. He supervises musical productions in the Wirtz Center for the Performing Arts. He is also the Music Supervisor/Resident Music Director at the Marriott Theatre in Chicago.

 

___

In November, students worked for a week with Ryan Nelson in Warsaw, Poznań and Łódź. The next three workshops with Aaron Thielen and Ryan T. Nelson were held in March. In June everyone will meet in Łódź during a week of rehearsals to prepare for the world premiere of the musical. 

Elizabeth Blumenthal, Deputy Cultural Attaché at the U.S. Embassy in Warsaw, says, The U.S. Embassy is delighted to have the opportunity to bring together these talented young Polish artists to work with American theater professionals from Broadway Across Borders and find ways to use musical theater to explore social issues. We can’t wait to see what they create together.

fot. Mariusz Marciniak