czytanie performatywne
KWAŚNE MLEKO
Malina Prześluga
reż. Pamela Leończyk

Niezależnie czy wszystko zaczęło się od Jasności czy kosmicznej energii i pierwszej komórki – w którymś momencie pojawiła się też pierwsza matka. Potem pokolenie za pokoleniem kolejne matki przeżywały to co pierwsza matka, to co leży w roli i naturze bycia matką. Wykształcił się (a może istniał od zawsze) wzorzec obligujący każda matkę, regulujący każdą jej decyzję, cechę, emocję. Co jednak zrobić, gdy do przyjętego schematu wkrada się błąd, mleko jest kwaśne, a matka mimo usilnych prób nie potrafi pokochać?
Dramat Maliny Prześlugi jest sztuką zadającą pytania – nie retoryczne, ale pozostające bez odpowiedzi. W naturalistycznym przedstawieniu świata kobiet pochyla się nad pozycją społeczną matki i presją, jaka na niej spoczywa.