JULIUSZ CEZAR
słuchowisko
reż. Mariusz Malec

JULIUSZ CEZAR to szekspirowskie studium pychy, żądzy władzy – to opowieść o spiskowcach i zamachu na życie Juliusza Cezara. To również historia manipulacji, która doprowadza do powierzenia przewodnictwa grupie zamachowców Brutusowi – przyjacielowi i powiernikowi samego Cezara.

Słuchowisko wyreżyserował Mariusz Malec wraz ze studentami IV i V roku warszawskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, muzykę skomponował Karim Martusewicz, całość zrealizował Maciej Kubera. Postaci dwóch najważniejszych zamachowców stworzyli: Paweł Gasztold-Wierzbicki (Brutus) i Szczepan Kajfasz (Kasjusz).

Producentem słuchowiska jest Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

 

Słuchowisko powstało w ramach zadania pn. „Lektury– laboratorium z inscenizacji audialnej i audiowizualnej dla studentów AT” realizowanego w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, realizowanego przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.