GRZEGORZEWSKI. URZECZOWIENIE
warsztaty w ramach konferencji GRZEGORZEWSKI. WRAŻLIWOŚĆ. WYOBRAŹNIA
prowadzenie Weronika Szczawińska i Piotr Wawer Jr

 

„Sądzę, że moje znaczenie dla teatru, ujmując to w aspekcie historii, jest takie, że wprowadziłem do teatru pantograf. […] to jest ta maszyna, która jest na tramwajach. U mnie w prawie każdym przedstawieniu. […] to moja główna zasługa.”

(Jerzy Grzegorzewski, 1992)

 

GRZEGORZEWSKI. URZECZOWIENIE

Teatr Jerzego Grzegorzewskiego był także teatrem przedmiotów. Pochodzące z różnych, teatralnych i pozateatralnych, przestrzeni obiekty nawiedzały jego kolejne spektakle. Reżyser nadawał im funkcję szczególną, która wykraczała daleko poza rolę ornamentu. Przedmioty poprzez swoje intensywne bycie nierzadko organizowały sceniczne sytuacje, wpływały na ruch aktorów, wytwarzały znaczenia. To skupienie na rzeczach wydaje się bliskie naszej dzisiejszej wrażliwości, tendencjom posthumanistycznym, ekologicznym i wkluczającym materialność jako istotną dziedzinę rozumienia świata. Podczas warsztatu uczestniczki i uczestnicy zostaną zaproszeni do działań z obiektami scenograficznymi pochodzącymi ze spektakli Jerzego Grzegorzewskiego. Wspólnie zastanowimy się, jak przedmiot, wydobyty ze świata wyobraźni jednego artysty, może uruchomić nas do twórczych działań, które angażują dzisiejsze wrażliwości i rozmaitość doświadczeń. Przyjrzymy się temu, jak działania na przedmiocie przekształcają kategorie prywatnego i publicznego; jak przekształcają myślenie o najprostszym wydarzeniu teatralnym czy performatywnym.

(Weronika Szczawińska, Piotr Wawer Jr, 2022)

 

OPIS WARSZTATU

Warsztat Grzegorzewski. Urzeczowienie, prowadzony przez Weronikę Szczawińską i Piotra Wawra Jr, odbędzie się w dniach 12–13.05 w Teatrze Collegium Nobilium i jest przeznaczony dla 10–12 studentek i studentów Akademii Teatralnej (wszystkich kierunków i roczników). Efekty wspólnej pracy zostaną zaprezentowane – w formie publicznej rozmowy – podczas konferencji naukowej Grzegorzewski. Wrażliwość. Wyobraźnia (16–17.05).

Warunkiem uczestnictwa jest dołączona do zgłoszenia krótka odpowiedź na pytanie: „Dlaczego interesuje mnie wzięcie udziału w tym warsztacie?”, obejrzenie udostępnionych przed warsztatem rejestracji przedstawień Jerzego Grzegorzewskiego oraz pełna dyspozycyjność (nie można wziąć udziału tylko w jednym dniu). Zgłoszenia (imię i nazwisko, kierunek, rocznik, uzasadnienie chęci uczestnictwa) prosimy przesyłać do 15.04 na adres: wojciech.swidzinski@e-at.edu.pl. Decyzje o zakwalifikowaniu ogłosimy do 29.04.

 

komitet organizacyjny:

dr Weronika Szczawińska (opieka artystyczna)
dr Wojciech Świdziński (koordynacja)
dr Mateusz Żurawski (opieka merytoryczna)

 

Warsztat jest finansowany w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, realizowanego przez Akademię ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER] 2014- 2020, w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.