ELEMENTARNE ZADANIA AKTORSKIE
egzamin studentów I roku kierunku aktorstwo pod kierunkiem mgr. M. Wierzbickiego
DOBRY WIECZÓR W AT

Sala nr 3, 45 min.

Efekt pracy grupy prowadzonej przez profesora Macieja Wierzbickiego na pierwszym semestrze pierwszego roku na przedmiocie Elementarne Zadania Aktorskie. Głównym celem tych zajęć było praca nad świadomością bycia na scenie, zrozumienie znaczenia każdego wykonanego gestu ,spojrzenia, uśmiechu… ”Kiedy kogoś spotkasz, to pewnie się pożegnasz… Kiedy będziesz na dnie, to morze znajdziesz skarb… Kiedy zgubisz sama siebie, to ktoś cię znajdzie… Kiedy zostaniesz sam, to sam się pozbierasz… Kiedy ona nie wróci, to przestaniesz czekać… Kiedy stworzysz coś pięknego, to tylko dla siebie… Kiedy nadejdzie koszmar, to jutro się skończy… Kiedy ze śmieci wyczarujesz coś pięknego…” – K.G. ”Pieśni, co ich nie ma”