BAL W OPERZE
reż. Anna Sroka-Hryń

Bal w operze – fragmenty – to egzamin z przedmiotu Interpretacja piosenki grupy studentów I roku Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 – obecnie są już studentami III roku. Praca spotkała się z uznaniem władz, pedagogów uczelni, jak i zgromadzonych widzów. Dlatego postanowiliśmy, za namową i przyzwoleniem władz, kontynuować naszą przygodę z tym wyjątkowym dziełem literatury polskiej. Bal w operze Juliana Tuwima napisany, osiemdziesiąt lat temu, w przeddzień światowej katastrofy, do dziś uderza swoją aktualnością. Ogromnym atutem, zasługującym na osobny wpis, jest skomponowana do utworu muzyka autorstwa wybitnego pianisty Leszka Możdżera. Opiekę artystyczną sprawował Pan Profesor Ryszard Peryt. Wersję egzaminacyjną wzbogaciliśmy o dodatkowy fragment, który będą mogli Państwo teraz usłyszeć. Dziękujemy opiekunowi roku Panu Profesorowi Andrzejowi Domalikowi za motywację i wsparcie. Zaś wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wydarzenia składamy głęboki ukłon.

 Szanowni Widzowie, przed Wami studenci III roku Wydziału Aktorskiego!

 Anna Sroka-Hryń