Artyści dla Akademii Teatralnej
koncert Radia Nowy Świat
Prowadzący: Joanna Kołaczkowska i Wojciech Malajkat

Już 24 listopada, w czwartek, o g. 20.00 w Teatrze Collegium Nobilium odbędzie się specjalny koncert. Radio Nowy Świat, które jest współorganizatorem wydarzenia, postanowiło, przy pomocy kampanii informacyjnej oraz koncertu solidarnościowego, zwrócić uwagę opinii publicznej na niewystarczające działania resortu kultury, któremu to publiczne szkolnictwo artystyczne podlega.

Dochód z koncertu w całości zostanie przeznaczony na dofinansowanie uczelni i umożliwienie jej realizację zadań, do których została powołana.

Radio Nowy Świat do udziału w koncercie zaprosiło wielu znakomitych artystów.

Jestem ogromnie wdzięczny Radiu Nowy Świat za zaangażowanie i pomoc w organizacji wydarzenia. Oczywiście pieniądze są dla nas bardzo istotne, zwłaszcza w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, ale dużo większe znaczenie będzie miał szum wokół tego koncertu, który, mam nadzieję, pokaże skalę i powagę problemu – mówi Wojciech Malajkat, Rektor Akademii Teatralnej w Warszawie.

Podczas koncertu usłyszymy również wypowiedzi wybitnych aktorek i aktorów (m.in. Magdę Cielecką, Elizę Rycembel, Danutę Stenkę, Janusza Gajosa, Andrzeja Seweryna, Wiktora Zborowskiego), którym los uczelni artystycznych nie jest obojętny. Koncert będzie transmitowany na antenie Radia Nowy Świat.

 

Okiem Obserwatora: Artyści dla Akademii Teatralnej