Epaminondas
reż. Jarosław Gajewski

Epaminondas to sztuka napisana przez Stanisława Konarskiego, osiemnastowiecznego pijara i reformatora podejmującego działania w zakresie polityki, oświaty i teatru.

Jest to historia tebańskiego wodza, którego okoliczności zmusiły do podjęcia działań niezgodnych z ówczesnym prawem dla ratowania ojczyzny. Autor poprzez heroiczną walkę bohatera chciał podkreślić przewagę wspólnego dobra nad partykularnym interesem jednostki, nawet prawnie usankcjonowanym.

Inscenizacja Jarosława Gajewskiego jest przygotowywana w tym samym miejscu, w którym 264 lata temu pokazano premierę tego spektaklu – w Teatrze Collegium Nobilium. Przedstawienie stanowi rodzaj gry z tradycją, z wykorzystaniem elementów zaczerpniętych z konwencji osiemnastowiecznego teatru, z jednoczesnym odwołaniem się do języka teatru współczesnego, do dzisiejszych realiów społeczno-politycznych. W zależności od wrażliwości i światopoglądu widzowie zdołają dostrzec w inscenizacji Epaminondasa elementy politycznego thrillera bądź też opowieść historiozoficzną, spektakl traktujący o walce o władzę bądź o ingerencji Opatrzności w ludzkie działania.

Niewątpliwymi atutami widowiska jest muzyka wykonywana na żywo, oryginalna warstwa scenograficzna Aleksandry Redy oraz zespół wykonawców, z Marcinem Przybylskim w roli tytułowej.

Reżyser Jarosław Gajewski niewątpliwie posiada doświadczenie w inscenizowaniu dzieł literatury dawnej i zawsze stara się stawiać aktualne pytania, skierowane do szerokiej publiczności.