Bilety

Normalny – 40 zł
Ulgowy – 30 zł
Wejściówka – 20 zł

  

Bilety ulgowe przysługują:
a) studentom, młodzieży szkolnej, emerytom, rencistom, członkom ZASP
b) grupom zorganizowanym, nie mniejszym jednak niż 15 osobowe na jedno przedstawienie

Uprawnienia do biletów ulgowych będą sprawdzane przy wejściu na widownię.

Sprzedaż wejściówek rozpoczyna się na 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu.

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi mają prawo do bezpłatnego wejścia na spektakle oraz pokazy studentów Akademii Teatralnej (w miarę wolnych miejsc). Studenci potwierdzają swe uprawnienia poprzez okazanie obsłudze widowni legitymacji studenckiej.