Bilety

Normalny – 55 zł
Ulgowy – 40 zł
Wejściówka – 25 zł

Bilety ulgowe przysługują:
a) studentom, młodzieży szkolnej, emerytom, rencistom, członkom ZASP
b) grupom zorganizowanym, nie mniejszym jednak niż 15 osobowe na jedno przedstawienie

Uprawnienia do biletów ulgowych będą sprawdzane przy wejściu na widownię.

Spóźnieni widzowie nie zostaną wpuszczeni na widownię.

Teatr Collegium Nobilium zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.