STUDIUM O HAMLETACH reż. Waldemar Raźniak, Tomasz Rodowicz

Na motywach tekstów: „Hamlet” Williama Szekspira, „Studium o Hamlecie” Jerzego Grotowskiego, „Studium o Hamlecie” Stanisława Wyspiańskiego

Warszawska Akademia Teatralna i łódzki Teatr CHOREA zrealizowały wspólnie projekt teatralny pt. „Studium o Hamletach”, wyznaczający współczesne myślenie o Szekspirze, poprzez pryzmat tekstów Wyspiańskiego i Grotowskiego.

Studenci II i III-go roku wydziału aktorskiego Akademii Teatralnej i aktorzy Teatru CHOREA pod kierunkiem Waldemara Raźniaka i Tomasza Rodowicza podjęli próbę zmierzenia się z tekstem „Hamleta” Szekspira, sięgając do zachowanych scenariuszy spektaklu Jerzego Grotowskiego z roku 1964, zatytułowanych „Studium o Hamlecie”, do recenzji i relacji aktorów Teatru 13 Rzędów oraz do tekstu „Studium o Hamlecie” Stanisława Wyspiańskiego.

„Chcieliśmy postawić siebie w tym punkcie, w którym stał zespół Grotowskiego ponad 40 lat temu. W punkcie niewiadomej, w punkcie rozdroża i zapowiedzi klęski w obliczu mierzenia się z wielkim tekstem.” (T. Rodowicz)

Premierowe prezentacje spektaklu Raźniaka i Rodowicza poprzedzone zostały sesjami prób i treningów fizycznych nawiązujących do metody Grotowskiego, pracą z tekstem Szekspira i wspólnym budowaniem dramaturgii spektaklu. Aktorzy sami wyszukiwali w dramacie Szekspira teksty najbliższe ich własnym doświadczeniom. Spektakl przekracza fabułę dramatu i jest wzbogacony o osobiste wypowiedzi aktorów dotyczące ich życiowych wyborów i własnej tożsamości.

Spektakl jest próbą odpowiedzi na pytanie kim dziś jest Hamlet? Dlaczego Grotowski za Wyspiańskim umieścił go na polskiej wsi, na cmentarzu? I najważniejsze: czy można dziś Grotowskim czytać Szekspira?

„Projekt nawiązuje do awangardy teatralnej lat sześćdziesiątych, którą reprezentował Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego, co zbiega się z ogłoszeniem roku 2017 rokiem stulecia awangardy polskiej. Nie tworzymy jednak żadnej rekonstrukcji dzieła Grotowskiego. Zainspirowani odwagą i klęską tamtej próby szukamy własnej narracji i własnego ryzyka. Przekroczeniem typowych metod budowania spektaklu jest u nas sposób potraktowania tekstów zarówno Szekspira, Wyspiańskiego jak i Grotowskiego. Nikt do tej pory takiej próby nie podjął.” (T. Rodowicz)

teatrCHOREA logo jpgAT LOGO Nowe

fot. HaWa

Teatr Chorea
i Akademia Teatralna
im. Aleksandra Zelwerowicza
w Warszawie, Wydział Aktorski

reżyseria:
Waldemar Raźniak,
Tomasz Rodowicz

muzyka:
Tomasz Krzyżanowski

choreografia:
Janusz Adam Biedrzycki i zespół

scenografia:
Tomasz Rodowicz

projekcja:
Krzysztof Olszowiec,
Paweł Klepacz,
Tomasz Rodowicz

światło:
Tomasz Krukowski

dźwięk:
Marcin Dobijański

obsada:
Janusz Adam Biedrzycki,
Mateusz Burdach (AT),
Martyna Byczkowska (AT),
Joanna Chmielecka,
Piotr Janusz (AT),
Michał Jóźwik,
Aleksander Kaźmierczak (AT),
Jakub Kordas (AT),
Anna Lemieszek (AT),
Vova Makovskyi (AT),
Elina Toneva

czas trwania: 75 min

premiera: 1.04.2017