ŚLUBY PANIEŃSKIE
Egzamin II roku Kierunku Aktorstwo z przedmiotu "Podstawy scen dialogowych wierszem"
pod opieka prof. dr. hab. Wojciecha Malajkata
DOBRY WIECZÓR W AT

Uwikłana w nić nieporozumień i intryg, tętniąca rytmem wiersza historia młodych, zbuntowanych i zakochanych osób.