MEWA / PROLOG
reż. Karolina Szczypek
MŁODA REŻYSERIA

Po petersburskiej premierze „Mewy” w 1896 roku, z tekstu Antonego Czechowa zniknęła
jakakolwiek informacja o ojcu głównego bohatera, Trieplewa. Z pierwszej wersji dramatu
mogliśmy dowiedzieć się jedynie, że tak jak jego matka, Arkadina, również był aktorem. Ta
poszlaka stała się punktem wyjścia do nowego rozczytania sztuki rosyjskiego mistrza.

Spektakl „MEWA/PROLOG” jest próbą uchwycenia kondycji trójki artystów, którzy spotykają się ze sobą tuż przed pogrzebem ojca Trieplewa. To spotkanie staje się punktem wyjścia do konfrontacji syna z matką i dialogu na temat roli artysty w społeczeństwie. Trieplew wraca do swojego rodzinnego miasteczka po trzech latach nieobecności. Dzień przed przyjazdem kończy pisać swoją sztukę, której fragmenty ma odczytać Nina podczas mowy pogrzebowej. Oprócz prowokacyjnych monologów w dramacie napisanym przez Trieplewa, młody artysta opisuje historię nie tylko swojej matki, ale również przyjaciółki – Niny. Podczas wspólnego rozczytywania tekstu Trieplewa, świat realny i zaprojektowane spotkanie głównego bohatera z matką, przeplatają się, ujawniając zawieszenie bohatera pomiędzy potrzebą buntu, a ogromnym pragnieniem akceptacji ze strony matki. Współczesna adaptacja „Mewy” została nasączona tekstami europejskich twórców związanych z teatrem krytycznym i wkomponowana w świat sceniczny inspirowany filmami Xaviera Dolana, w których główną osią fabularną są relacje pomiędzy matką a synem.