KONFERENCJA „SAPERE AUSO”
Stanisław Konarski i jego teatr

15 listopada 2021, Konferencja naukowa w Teatrze Collegium Nobilium w Warszawie

 

10.00–10.15 powitanie gości w Teatrze Collegium Nobilium przez JM Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie prof. dra hab. Wojciecha Malajkata oraz lektura fragmentu Tragedii Epaminondy w wykonaniu prof. dra hab. Jarosława Gajewskiego

10.15–10.45 prof. dr hab. Tomasz Chachulski (IBL PAN), Stanisław Konarski – poeta

10.45–11.15  dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK, Teatr Stanisława Konarskiego – zamysł i realizacja

11.15–11.45 dr Patryk Kencki (IS PAN), Uwagi o repertuarze teatralnym pijarskiego Collegium Nobilium w Warszawie

 

11.45–12.15 przerwa

 

12.15–12.45 dr hab. Katarzyna Buczek (UW), Fizyka w teatrze. Widowiskowe aspekty dydaktyki
w pijarskim, warszawskim Collegium Nobilium

12.45–13.15 prof. dr hab. Roman Pelczar (URz), Teatry kolegiów pijarskich na Rusi Czerwonej w XVII i XVIII w. oraz ich znaczenie

 

13.15–14.00 przerwa

 

14.00–14.30 dr Barbara Osterloff (AT), Kilka uwag o roli i miejscu tzw. „teorii” w nauczaniu aktorów. Od PIST-u do PWST (1932–1996)

14.30–15.00 prof. dr hab. Jarosław Gajewski (AT), Szyld teatru. Tradycja, ale jaka?

15.00–16.00 dyskusja z udziałem PT Referentek i Referentów poprowadzona przez prof. dr hab. Jarosława Komorowskiego (IS PAN)

 

WSTĘP WOLNY (obowiązują zapisy)

Zapraszamy do zapisów w kasie Teatru: osobiście, mailowo (kasa@e-at.edu.pl) lub telefonicznie (22 635 99 39).

 

Organizatorzy:

Polska Kompania Teatralna

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Pracownia Teatru Dawnego, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

 

Wydarzenie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego